Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany  osobních údajů

Prohlášení PENNY o ochraně osobních údajů při používání e-shopu PENNY s ohledem na GDPR

Společnost Penny Market s.r.o. (dále jako “Penny”) je potěšena Vaší návštěvou našeho e-shopu na www.pennydomu.cz (dále jen: „e-shop“). Ochrana a zabezpečení osobních údajů jsou pro nás velmi důležité, proto bychom Vás rádi informovali o zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek a o účelech, pro jaké jsou informace zpracovávány.

Osobní údaje, které jsou nám svěřeny, jsou zpracovávány striktně důvěrným způsobem, v souladu s platnou právní úpravou regulující ochranu osobních údajů a podle tohoto Prohlášení.

Vzhledem k tomu, že změny zákonů nebo našich vnitřních předpisů mohou vést ke změnám našich postupů při ochraně osobních údajů, žádáme Vás, abyste pravidelně sledovali naše Prohlášení o ochraně osobních údajů.

§ 1 Správce a rozsah

Správcem osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen: „GDPR”) a dalších právních požadavků na ochranu údajů je:

společnost Penny Market s.r.o.
IČ: 649 45 880
Sídlo: Radonice, Počernická 257, PSČ 25073
Telefonní číslo: 800 202 220
E-mail: pennydomu@penny.cz
Webové stránky: www.pennydomu.cz

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se týká e-shopu společnosti Penny, které najdete pod odkazem www.pennydomu.cz.

§ 2 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřence společnosti Penny lze kontaktovat na adrese:
Dr. Karsten Kinast
Hohenzollernring 54
D-50672 Köln
Německo

email: dpo@penny.cz

 § 3 Zásady zpracovávání osobních údajů


 • Osobní údaje jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Takovými informacemi je Vaše jméno, adresa, telefonní číslo, datum narození, emailová adresa, IP adresa nebo uživatelské chování na e-shopu. Informace, které nelze (nebo lze jen s nepřiměřeným úsilím) přiřadit k Vaší osobě, např. anonymní informace, nejsou osobními údaji. Zpracování osobních údajů (jako je např. shromažďování, vyhledávání, používání, uchování a přenos) vždy vyžaduje zákonný důvod nebo Váš souhlas.

Zpracovávané osobní údaje budou vymazány, jakmile bude splněn účel zpracování a nebudou žádné zákonem stanovené důvody k uchování takových údajů.

V případě, že budou Vaše osobní údaje zpracovány pro poskytování určitých nabídek, naleznete níže informace o konkrétních postupech, rozsahu a účelu zpracování údajů, právním základu pro zpracování a příslušné době uchování osobních údajů.

§ 4 Zpracování dat

 1. Webové stránky e-shop

a) Rozsah a účel zpracování

Osobní údaje našich uživatelů zaznamenáváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném pro funkčnost webové stránky e-shopu a našeho obsahu služeb.

Při používání našich webových stránek e-shopu shromažďujeme pouze osobní údaje, které Váš internetový prohlížeč automaticky přenáší na náš server. Tyto informace jsou dočasně uloženy v tzv. log file. Následující informace jsou zaznamenány bez Vašeho zásahu a uloženy, dokud nejsou automaticky vymazány:

IP adresa vašeho počítače
• Datum a čas přístupu
• Název a adresa URL načteného souboru
• Síť, ze které přistupujete (odkaz URL)
• Prohlížeč a popřípadě operační systém Vašeho počítače, stejně jako název Vašeho poskytovatele přístupu.

Tyto údaje budou námi zpracovány pro následující účely:

 • Analýza návštěvnosti
 •  Zajištění pohodlného používání našich webových stránek

b) Právní základ

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování je nezbytné pro účely poskytování našich služeb a slouží tudíž k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti.

c) Vymazání dat a doba ukládání dat

Osobní údaje jsou odstraněny, jakmile je účel, za kterým byly ukládány, splněn. Sběr údajů pro umožnění použití těchto webových stránek a ukládání údajů v log files jsou nezbytně nutné pro provozování webových stránek. K dalšímu ukládání osobních údajů může dojít v jednotlivých případech, pokud tak vyžaduje a stanoví zákon.

 1. Zpracování objednávek v e-shopu

 a) Rozsah a účel zpracování

 Vaše údaje zpracováváme za účelem vyřízení objednávek v našem internetovém obchodě. To zahrnuje vyzvednutí a doručení zboží, zpracování plateb, poskytování slev, uplatnění voucherů a zpracování vrácení zboží a reklamací vad. O přijetí objednávky a příslušném stavu vás budeme informovat e-mailem. Vaše údaje předáváme třetím stranám, pokud je to nezbytné pro zpracování plateb, vyzvednutí, doručení nebo vrácení zboží. Údaje o neuhrazených pohledávkách můžeme předat inkasní agentuře za účelem vymáhání pohledávek.

b) Právní základ

Právním základem pro výše popsané zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (plnění smlouvy)

c) Vymazání dat a doba ukládání dat

Tyto údaje uchováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů po dobu 10 let po splnění smlouvy (uhrazení ceny a doručení zboží).

Tyto údaje uchováváme po dobu 5 let po splnění smlouvy (uhrazení ceny a doručení zboží), jedná-li se o korespondenci mezi Vámi a správcem ohledně Vašich objednávek.

3. Personalizovaná komunikace

 a) Rozsah a účel zpracování

 Abychom Vám mohli zasílat informace a reklamu o aktuálních produktech, službách, výherních hrách, průzkumech trhu a akcích ve smyslu čl. 1, které odpovídají Vašim osobním zájmům, analyzujeme Vaše nákupní jednání, Vaši účast na našich reklamních akcích a Vaše využívání našich elektronických médií.

b) Právní základ

Váš souhlas se zpracováním pro účely analýzy a vyhodnocení Vašeho nákupního chování (dále jen  „profilování“) na e-shopu, v kamenných prodejnách Penny, účasti na reklamních akcích Penny a využívání elektronických médií, zejména e-shopu a webu Penny, pokud jej poskytnete, podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

c) Vymazání dat a doba ukládání dat

Tyto údaje uchováváme po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu a profilování nebo do zrušení vašeho zákaznického účtu.

4. Newsletter

a) Rozsah a účel zpracování

Pokud se stanete našimi zákazníky a vytvořili jste si zákaznický účet na internetovém portále pennydomu, můžeme Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu využít k tomu, abychom Vám elektronickými prostředky (e-mail) zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o zboží nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly dle kategorie zboží, které jste si u nás zakoupili, zajímat.

b) Právní základ

Zpracování vašich osobních údajů pro účely zasílání newsletteru je založeno na plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Z odebírání obchodních sdělení zasílaných elektronickými prostředky se můžete kdykoliv a bez udání důvodů odhlásit odkazem v e-mailech, a to přímo v nastavení svého uživatelského profilu nebo zasláním požadavku  na ochranadat@penny.cz. Prosíme vezměte na vědomí, že z technických důvodů je změna účinná nejpozději do 2 pracovních dnů.

c) Doba uchování

Vaše emailová adresa bude uložena tak dlouho, dokud budete přihlášeni k newsletteru. Po ukončení odběru bude Vaše e-mailová adresa z komunikace vymazána. Další nakládání s Vaší emailovou adresou můžeme učinit v jednotlivých případech, pokud to vyžaduje zákon.

5. Zpracování údajů pro statistické účely

 a) Rozsah a účel zpracování

Abychom mohli optimalizovat náš sortiment, zlepšovat služby a vyhodnocovat zákaznické kampaně, provádíme výběr cílových skupin a souhrnné vyhodnocování na základě údajů o zákaznících a jejich nákupech. Tato data jsou zpracovávána souhrnně, automatizovaně a jsou používána zejména pro analýzu dlouhodobých obchodních trendů.

Spojení zákaznických databází

Pokud nám k tomu poskytnete souhlas, mohou být údaje o Vašem nákupním chování v e-shopu (www.pennydomu.cz) slučovány s údaji z nákupů v kamenných prodejnách Penny Market, které jsou sbírány prostřednictvím věrnostního program PENNY karty, a to na základě Vašeho předchozího souhlasu s profilováním (www.penny.cz/registrace).

Vaši ochranu zajišťujeme mimo jiné tím, že osobní údaje zpracováváme pro statistické účely na základě anonymních údajů, pokud je to možné. Vzhledem k tomu, že některé souhrnné zprávy obsahují údaje o některých Vašich osobních charakteristikách, jako je vaše nákupní chování nebo preference, může zpracování údajů pro statistické účely v některých případech zahrnovat profilování.

 b) Právní základ

Toto zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu, pokud jej poskytnete, podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a je prováděno za účelem zlepšování našich služeb. 

c) Vymazání dat a doba ukládání dat

Tyto údaje uchováváme po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro statistické účely.

6. Vytvoření, správa a užívání zákaznického účtu nebo zákaznického profilu na webových stránkách e-shopu PENNY

a) Rozsah a účel zpracování

Pokud chcete použít svůj zákaznický účet nebo zákaznický profil na webových stránkách e-shopu PENNY, je třeba, abyste se zaregistrovali zadáním své e-mailové adresy (slouží jako uživatelské jméno), hesla podle vlastního výběru, K registraci používáme proces tzv. dvoufázového ověření, takže Vaše registrace bude dokončena až poté, co svou registraci potvrdíte kliknutím na odkaz obsažený v potvrzovacím e-mailu, který Vám bude za tímto účelem zaslán. Pokud neprovedete okamžité potvrzení, bude Vaše registrace automaticky odstraněna z naší databáze.
Používáte-li svůj zákaznický účet, budeme zpracovávat všechny Vaše osobní údaje uvedené v předchozím odstavci. Kromě toho budeme zpracovávat veškeré osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete, když používáte svůj zákaznický účet nebo zákaznický profil, pokud je nevymažete. Veškeré Vámi zadané osobní údaje lze spravovat, upravovat a měnit v zákaznické části webu chráněné heslem.

b) Právní základ

Zpracování osobních údajů popsaných v tomto bodě  za účelem vytvoření, správy a užívání zákaznického účtu bude prováděno dle 6 odst. 1 písm. b) GDPR, neboť zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

c) Doba uchování

Osobní údaje, které jste poskytli za účelem vytvoření, správy a užívání zákaznického účtu, budeme zpracovávat, dokud Váš zákaznický účet nebo profil nebude smazán. Další uchování se může uskutečnit v jednotlivých případech, pokud k tomu opravňuje zákon.

7. Kontaktování

a) Rozsah a účel zpracování

Chcete-li nás kontaktovat, použijte emailovou adresu pennydomu@penny.cz nebo webový formulář https://ochranadat.penny.cz/. K vyřízení vašeho požadavku potřebujeme následující informace:

Důvod kontaktování
• Jméno a příjmení
• Emailová adresa

Další informace jako telefonní číslo, číslo PENNY karty a oblast dotazu mohou být poskytnuty, ale nejsou povinným údajem. Vaše údaje používáme k zodpovězení Vašeho dotazu a v případě potřeby k zaslání požadovaného informačního materiálu. V případě potřeby budou informace, které nám poskytnete, předány oddělení odpovědnému za Vaši žádost. Poskytnuté údaje jsou předávány prostřednictvím zabezpečeného připojení.

b) Právní základ

Zpracování uvedených dat za účelem navázání kontaktu se provádí dobrovolně v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR prohlášením o udělení souhlasu, které zní: Poskytnutím mých údajů a kliknutím na tlačítko “ODESLAT” vyslovuji svůj souhlas s použitím mé e-mailové adresy pro odpověď na moji žádost. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů shromážděných v průběhu registrace mohu kdykoliv zrušit

c) Doba uchování

Vaše údaje zpracované kontaktním formulářem budou vymazány ve lhůtě 90 dnů po dokončení zpracování (jakmile žádost, kterou jste podali, byla vyřešena), pokud není vyžadováno delší uchování z důvodů ověřitelnosti, služeb zákaznického servisu nebo zákonného uchování.  

§ 5 Zprostředkování třetí straně

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby a profilování,
 • zaměstnanci správce.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Zpracování osobních údajů provádí Správce svými jednotlivými pověřenými zaměstnanci a zpracovatelem. Zpracovávat osobní údaje mohou pro správce i další zpracovatelé za podmínky uzavření smluvního ujednání v souladu s článkem 28 GDPR (Smlouva o zpracování údajů), kteří budou vázáni stejnými povinnostmi jako správce a povinností mlčenlivosti (zejména přijmou dostatečná technická a bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů).

 

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem prostřednictvím výpočetní techniky nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, vždy za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Veškeré osoby, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

§ 6 Cookies

1.  Rozsah a účel zpracování
V některých oblastech webové stránky používáme tzv. cookies, díky kterým rozpoznáváme preference návštěvníků webových stránek a přizpůsobujeme vzhled a dostupnost našich webových stránek. Cookies usnadňují přehlednost stránek, napomáhají k uživatelské přívětivosti a identifikují zvláště oblíbené oblasti našich stránek. Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy na pevném disku uživatele. Umožňují ukládání informací po určitou dobu a usnadňují identifikaci počítače návštěvníka. Pro lepší orientaci uživatelů a prezentaci jednotlivých služeb používáme trvalé soubory cookies. Dále používáme tzv. session cookies, které se při zavření prohlížeče automaticky odstraní. Váš prohlížeč lze nastavit tak, aby vás informoval o umístění cookies. Tím se pro Vás stanou cookies přehlednější. Důležité: Pokud zcela vyloučíte používání cookies, pravděpodobně vám nebude umožněno využívat některé funkce a možnosti našich webových stránek. Na našich webových stránkách používáme následující kategorie cookies:

 • Základní cookies
 • Statistické cookies
 • Marketingové cookies

Na našich webových stránkách se používají různé typy souborů cookies, jejichž typ a funkce jsou vysvětleny následovně:

2. Kategorie souborů Cookies

Základní cookies: Tyto cookies jsou nezbytné pro vaši navigaci na webové stránce a užívání jejích funkcí, jako například přístupu do částí chráněných heslem. Bez těchto cookies nemůžeme poskytovat určité služby. Základní cookies užíváme k jedinečné identifikaci registrovaných uživatelů za účelem jejich rozpoznání během návštěvy webové stránky a při jejich návratu.

Statistické cookies: Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci užívají webovou stránku. Tyto cookies neshromažďují data, ze kterých by návštěvníci mohli být identifikování. Veškeré informace shromážděné pomocí těchto cookies jsou anonymní a užívají se pouze ke zlepšení funkčnosti a samotné webové stránky. Tyto cookies proto užíváme k sestavování statistik o používání naší webové stránky.

Marketingové cookies: Tyto cookies jsou užívány k bližšímu cílení reklamy na vaše zájmy. Používají se také k omezení četnosti zobrazení reklamy, aby bylo možné měřit efektivitu reklamní kampaně. Zásady ochrany osobních údajů této webové stránky obsahují seznam a vysvětlení, které cookies vedou k přenosu dat do Ameriky. Často jsou propojeny s funkčností webové stránky poskytovanou touto společností. Z tohoto důvodu používáme marketingové cookies k propojení se sociálními sítěmi, které mohou následně využít informace o vaší návštěvě k cílení reklamy na jiných webových stránkách, aby vám mohly být na základě vašeho chování při prohlížení webových stránek zobrazovány reklamy, které vás potenciálně zajímají.

3. Právní základ


Kvůli popsaným účelům použití (viz § 6 odst. 1) je právní základ pro zpracování osobních údajů pomocí cookies v článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud jste nám poskytli svůj souhlas s používáním souborů cookies na základě odkazu (“cookies banner”), který Vám poskytujeme na webových stránkách, je zákonnost použití dále upravena v článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

4. Doba uchování

Jakmile data uložená v souborech cookies již nejsou pro výše popsané účely nutná, budou tyto informace vymazány. Další uchování dat se může uskutečnit v jednotlivých případech, pokud tak vyžaduje zákon.

5. Nastavení prohlížeče

Většina prohlížečů je již nastavena tak, aby cookies přijímala. Nastavení prohlížeče můžete změnit tak, aby přijímal pouze určité cookies nebo žádné cookies. Rádi bychom však poukázali na to, že pokud omezíte funkčnost souborů cookies, docílíte tím omezení funkčnosti našich webových stránek.

Můžete také použít nastavení prohlížeče k odstranění cookies, které jsou již v prohlížeči uloženy. Dále je možné nastavit váš prohlížeč tak, aby vás informoval před uložením cookies. Jelikož se různé prohlížeče mohou v příslušných funkcích lišit, použijte pro nastavení možností příslušnou nabídku nápovědy prohlížeče.

Pokud byste chtěli ucelený přehled o přístupu třetích stran do Vašeho internetového prohlížeče, doporučujeme vám nainstalovat speciálně vyvinuté pluginy.

§ 7 Nástroje pro analýzu a sledování

Používáme analytické nástroje k trvalému zajištění optimalizace stránek a zlepšení uživatelské orientace v rámci našich webových stránek. S pomocí sledovacích opatření lze také vytvářet statistiky a zaznamenávat využití našich webových stránek návštěvníky a dále rozvíjet online nabídku pro Vás s pomocí získaných poznatků.

Na základě toho je používání analytických nástrojů popsaných níže odůvodněno v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Následující popis nástrojů analýz také zobrazuje příslušné účely zpracování a dotčené osobní údaje.

 1.  Adobe Analytics (OMNITURE)

Používáme Adobe Analytics (Omniture/Adobe Systems, 345 Park AVE, San Jose, CA 95110, htttps://www.adobe.com) k vytváření pseudonymních uživatelských profilů, které uspokojí potřeby našich webových stránek. Aplikace Adobe Analytics (Omniture) používá cookies, které jsou textovými soubory umístěnými ve Vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované cookies o Vašem používání webových stránek jsou obvykle přenášeny a ukládány společností Adobe na serverech ve Spojených státech. Vzhledem k tomu, že jsme na této webové stránce aktivovali anonymizaci IP, nastavení serveru, které jsme provedli, zajišťuje, že před geolokalizací je adresa IP anonymní. Poslední oktet adresy IP je nahrazen nulami. Předtím, než se informace vygenerované cookies uloží, IP adresa je nahrazena individuálními generickými adresami IP. Společnost Adobe použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání stránek, k sestavení zprávy o činnostech webových stránek a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu.

K vytvoření pseudonymních uživatelských profilů můžete kdykoliv vznést námitky. Existuje několik způsobů, jak tak učinit:
a) Jedním ze způsobů, jak zrušit analýzu webových stránek společnosti Adobe Analytics (Omniture), je nastavit cookies tak, aby byla Adobe sdělena instrukce, aby při odhlášení neuložil nebo nepoužíval Vaše informace pro účely webových analýz. Vezměte prosím na vědomí, že s tímto řešením nebude webová analýza probíhat, dokud cookies znovu neumožníte údaje ukládat.

b) Můžete také zabránit ukládání cookies používaných k vytvoření profilu nastavením příslušného softwaru prohlížeče odpovídajícím způsobem.

§ 8 Plug-Ins

Facebook, Instagram, YouTube

Naše webové stránky mohou obsahovat sociální pluginy sociálních sítí Facebook"(Meta, 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025, USA), “Instagram” (Meta, 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025, USA), “YouTube” (YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) and “Pinterest” (Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA)

Je možné, že osobní údaje o návštěvnících webových stránek mohou být také shromažďovány prostřednictvím těchto pluginů, předány příslušné službě a propojeny s příslušnou službou návštěvníka.

Společnost Penny neshromažďuje žádné osobní údaje prostřednictvím sociálních pluginů. Abychom zabránili přenosu dat poskytovatelům služeb v USA bez vědomí uživatele, použili jsme na našem webu tzv. řešení Shariff. To má za následek, že příslušné sociální pluginy jsou zpočátku integrovány pouze jako grafika na webových stránkách. Tyto grafiky obsahují odkaz na webovou stránku příslušného poskytovatele pluginu. Pouze po kliknutí na některou z grafik budete přesměrováni na službu příslušného poskytovatele. Toto řešení zajišťuje, že osobní údaje nejsou automaticky předávány poskytovatelům příslušných sociálních modulů při návštěvě našich webových stránek. Kliknete-li na jednu z grafik sociálních pluginů, mohou být data přenášena příslušnému poskytovateli služeb a uložena tam. Pokud nekliknete na libovolnou grafiku, nedochází k přenosu dat mezi Vámi a příslušným poskytovatelem sociálního pluginu.

Po kliknutí na sociální plugin dostane příslušný poskytovatel služeb informace, že jste navštívili odpovídající stránku naší internetové nabídky. Vezměte prosím na vědomí, že není třeba mít u příslušné služby uživatelský účet, ani tam nemusíte být přihlášeni. Pokud však již máte při své návštěvě našeho webu uživatelský účet u příslušného poskytovatele služeb a jste již přihlášeni k tomuto účtu, data shromážděna sociálním pluginem jsou přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete být spárováni k Vašemu profilu u poskytovatele služeb, musíte se před svým kliknutím na některý ze sociálních modulů odhlásit.

Společnost Penny nemá žádný vliv na to, zda a do jaké míry si příslušní poskytovatelé služeb shromažďují osobní údaje. Nejsme si vědomi rozsahu, účelu ani doby uchování příslušného sběru údajů. Rádi bychom však poukázali na to, že je třeba předpokládat, že alespoň IP adresa a informace týkající se zařízení, jsou používány a zaznamenávány prostřednictvím sociálních pluginů. Je také možné, že příslušní poskytovatelé služeb používají cookies.

Rozsah a účel shromažďování údajů příslušnou službou, jakož i další zpracování a využití Vašich údajů naleznete v informacích o ochraně osobních údajů přímo na webových stránkách příslušné služby. Zde získáte také informace o příslušných právech na ochranu dat a možnostech nastavení pro ochranu Vašeho soukromí:
a) Facebook - Meta, 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025, USA
https://en-gb.facebook.com/policy.php
b) Instagram - Meta, 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025, USAhttps://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
c) YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA
https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

§ 9 Hypertextové odkazy

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerentů a přidružených společností, které naopak mohou obsahovat odkazy na naše webové stránky. Pokud budete využívat odkaz z kterékoliv z našich webových stránek, upozorňujeme, že tyto webové stránky, na něž odkaz směřuje, mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, a proto nepřijímáme žádnou odpovědnost za tyto zásady. Před odesláním osobních údajů na tyto webové stránky si prosím zkontrolujte zásady ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách.

§ 10 Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, jste subjektem údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a vztahují se na Vás tato práva:

 • Podle článku 15 GDPR máte právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Zejména můžete získat informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné učit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů týkající se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu, veškeré informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás jako subjektu údajů, a existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, případně informace týkající se použitého postupu při zpracování.
 • Podle článku 16 GDPR můžete požádat o opravu nepřesných osobních údajů bez zbytečného odkladu, případně doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Podle článku 17 GDPR můžete požádat o vymazání osobních dat, které jste nám poskytl, za předpokladu, že zpracování není nezbytné pro účely uvedené v článku 17 odst. 3 GDPR nebo k jinému zákonnému účelu.
 • Podle článku 18 GDPR můžete požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost údajů, zpracování údajů je protiprávní a nechcete požádat přímo o výmaz osobních údajů, osobní údaje již nejsou pro účely zpracování potřebné, ale žádáte tak pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Nárok podle článku 18 GDPR máte též, pokud jste vznesli námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR.
 • Podle článku 20 GDPR máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo můžete požádat o jejich předání jinému správci.
 • Podle článku 7 odst. 3 GDPR můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. V důsledku toho již není povoleno zpracovávat osobní údaje na základě tohoto souhlasu do budoucna.
 • Podle článku 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Můžete se obrátit na dozorový úřad v místě Vašeho obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa, kde došlo k údajnému porušení.

Tato práva můžete uplatnit kontaktováním společnosti Penny na email: Ochranadat@penny.cz nebo na adrese: Penny Market s.r.o., Radonice, Počernická 257, PSČ 250 73

§ 11 Právo k námitkám

Pokud je zpracovávání Vašich osobních údajů prováděno podle článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, máte (jak již bylo výše zmíněno) právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů podle článku 21 GDPR, za předpokladu, že existují důvody vyplývající z Vaší konkrétní situace.
Vaše námitky zašlete prosím na: dpo@penny.cz. 

§ 12 Zabezpečení dat a bezpečnostní opatření

Zavazujeme se chránit Vaše soukromí a zacházet s osobními údaji důvěrně. Abychom zabránili manipulaci, ztrátě nebo zneužití Vašich uložených údajů, provádíme rozsáhlá technické a organizační opatření, která jsou pravidelně kontrolována a přizpůsobována technickému pokroku.

Rádi bychom Vás upozornili, že vzhledem k struktuře internetu je možné, že pravidla ochrany údajů a výše uvedená bezpečnostní opatření nemusí být dodržována jinou osobou či institucí, za což neneseme odpovědnost. Zejména nešifrované údaje, např. jsou-li zaslány pomocí e-mailu, mohou být čteny třetí stranou. Nemáme žádnou možnost technicky tomuto problému zabránit. Je odpovědností uživatele, aby chránil své údaje, které poskytuje, proti zneužití pomocí šifrování nebo jakýmkoliv jiným vhodným způsobem.

Seznam souborů cookie

Soubor cookie je malý datový soubor (textový soubor), který se ukládá v prohlížeči zařízení, když návštěvník vstoupí na stránku, a shromažďuje informace, jako je jazyková předvolba nebo přihlašovací údaje uživatele. Tyto soubory cookie pocházejí od nás a nazýváme je vlastní soubory cookie. Používáme také soubory cookie třetích stran, které pocházejí z jiné domény, než je doména stránky, jež jste navštívili, a které používáme za účelem reklamy a propagace. Soubory cookie a další technologie sledování používáme z následujících důvodů:

Základní cookies

Tyto cookies jsou nezbytné pro vaši navigaci na webové stránce a užívání jejích funkcí, například k přístupu do částí chráněných heslem. Bez těchto cookies vám nebudou moci být některé služby poskytnuty. Základní cookies užíváme k identifikaci registrovaných uživatelů za účelem jejich rozpoznání během návštěvy webové stránky a při jejich návratu.

Základní cookies

Podskupina souborů cookie

Soubory cookie

Používané soubory cookie

Životnost

.www.penny.cz

OptanonConsent, OptanonAlertBoxClosed

Vlastní

365 dny, 365 dny

www.penny.cz

XSRF-TOKEN

Vlastní

Relace

Statistické cookies

Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci užívají webovou stránku, avšak neshromažďují data, ze kterých by návštěvníci mohli být identifikováni. Veškeré informace shromážděné pomocí těchto cookies jsou anonymní a užívají se pouze ke zlepšení funkčnosti samotné webové stránky. Tyto cookies proto užíváme k sestavování statistik o používání naší webové stránky.

Statistické cookies

Podskupina souborů cookie

Soubory cookie

Používané soubory cookie

Životnost

 

penny.cz

penny.cz

demtex.net

https://cookiepedia.co.uk/cookies/test

https://cookiepedia.co.uk/cookies/s_xxxx

demtex.net

Vlastní

Vlastní

Třetí strana

Relace, Relace

180 dny

 

Marketingové cookies

Tyto cookies jsou užívány k bližšímu cílení reklamy dle vašich zájmů. Používají se také k omezení četnosti zobrazení reklamy, aby bylo možné měřit efektivitu reklamní kampaně. Zásady ochrany osobních údajů v souvislosti s používáním naší webové stránky obsahují seznam a vysvětlení, které cookies jsou předávány k dalšímu zpracování do USA. Jedná se zvláště o cookies, které jsou propojeny s funkčností webové stránky poskytovanou naší společností. Marketingové cookies jsou rovněž používány k propojení se sociálními sítěmi, které mohou následně využít informace o vaší návštěvě k cílení reklamy na jiných webových stránkách, aby vám mohly být na základě vašeho chování při prohlížení webových stránek zobrazovány reklamy, které vás potenciálně zajímají.

Marketingové cookies

Podskupina souborů cookie

Soubory cookie

Používané soubory cookie

Životnost

youtube-nocookie.com

CONSENT

Třetí strana

6174 dny

google.com

penny.cz

penny.cz

_GRECAPTCHA

AMCV_

AMCVS_  

Třetí strana

Vlastní

Vlastní

365 dny

730 dny

Relace