Vážení zákazníci, pennydomu.cz 31.5. ukončuje svou činnost a přesouvá se na platformu Wolt. Objednávky až k Vám domů si už nyní můžete objednat na wolt.cz.

Hygienický sprej Penny 250 ml

29,90 Kč
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…


Akce platí do 29.5. 2024

Detailní informace

Detailní popis produktu

Odstraňuje 99,99% bakterií, kvasinek a peciálních virů za pouhých 30 sekund*. Penny hygienický sprej pro čištění a dezinfekci všech omyvatelných povrchů odolných vůči alkoholu v koupelně, WC, kuchyni, dětském pokoji. Proti bakteriím, kvasinkám speciálním virům *. Tímto způsobem je podporována ochrana před infekcemi a nemocemi. Spektrum */ doba expozice; bakterie (1)/30 sekund; potažené viry (2)/15 sekund; Noro viry (3) / 30 sekund; adenoviry / 15 sekund; Saccharomyces albicans (4) / 30 sekund. 1) S.aureus (včetně MRSA), E.hirae, E.coli, P.mirabilis, P.aeruginosa, M.terrae (tuberkulozid) 2) Zkoušeno podle EN14476 Účinné proti obaleným virům 3) MNV 4) C. Albicans.
Dezinfekční přípravek
Snášenlivost s pokožkou dermatologicky testována
Pro hygienicky čistý a bezpečný domov
Jednoduše nastříkejte na povrch a nechte jej uschnout

Složení:
Ethanol 22g/100g výrobku, 2-propanol 21g/100g výrobku, 1-propanol 8g/100g výrobku, Parfém (citral, limonene)

Bezpečnostní varování:
VAROVÁNÍ: Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování par nebo aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené. Obsahuje 2-Propanol, 1-Propanol.

Doplňkové parametry

Kategorie: WC bloky a gely
Hmotnost: 0.25 kg
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: